Ontwikkeling
De online coachingstool is een realisatie van Gezondheidspromotie van het Jessa Ziekenhuis en faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en PersoneelsPsychologie (WOPP) van de KU Leuven.
- Jessa Ziekenhuis
- KU Leuven

Partners
Netwerkpartners in de onderzoeksfase zijn het Sint-Franciskus Ziekenhuis en het Wit-Gele Kruis Limburg.
- SFZ
- WGK-Limburg

Productie
De online coachingstool is geproduceerd in samenwerking met Health Support Europe BV.
Health Support Europe